حرکت مار کُبرا

0

مار کبری را دیده‌ اید که بیشتر اوقات بدنش را به زمین می چسباند و سر و گردنش را بالا می آورد. کف زمین دراز بکشید روی شکم و عین حرکت که در تصویر مشخص است را انجام بدهید تا کمرتان حال بیاید. مانند تصویر، باید پاهای خود را به هم جفت کنید و شانه‌ های‌ تان را تا جایی‌ که می‌ توانید بالا بیاورید.

harkat mar kobra - حرکت مار کُبرا

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید