حمل همسر

0

در فنلاند، یک مسابقه ای وجود دارد که در آن مردان مجبور به حمل همسران خود هستند.مسابقه به اینطور است که مردان همسران خود را بر روی شانه های خود،به طوری که سر در پشت و پا در مقابل باشد.نکته جالب اینجاست که مردان می‌توانند هر زن بالای ۱۶ سال را به عنوان همسر نمادین حمل کنند.

حمل همسر1 - حمل همسر

در حالی که مسابقه در حال اجرا است مردان باید مسیری ۲۵۰ متری با دو مانع جهش و یک استخر کم عمق را بگذرانند و به خط پایان برسند.

حمل همسر2 - حمل همسر

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید