حیوانات بادکنکی

0

این تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به فردی است با استفاده از باد کنک های مخصوص توانسته است که حیواناتی به جنس بادکنک درست کند.

میمون بادکنکی:

heynanat-bad-konaki-1

اختاپوس بادکنکی:

heynanat-bad-konaki-2

عروس دریایی بادکنکی:

heynanat-bad-konaki-4

مار بادکنکی:

heynanat-bad-konaki-5

پرنده بادکنکی:

heynanat-bad-konaki-3

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید