حیوانات بادکنکی

0

این تصاویری که مشاهده میکنید مربوط به فردی است با استفاده از باد کنک های مخصوص توانسته است که حیواناتی به جنس بادکنک درست کند.

میمون بادکنکی:

heynanat bad konaki 1 - حیوانات بادکنکی

اختاپوس بادکنکی:

heynanat bad konaki 2 - حیوانات بادکنکی

عروس دریایی بادکنکی:

heynanat bad konaki 4 - حیوانات بادکنکی

مار بادکنکی:

heynanat bad konaki 5 - حیوانات بادکنکی

پرنده بادکنکی:

heynanat bad konaki 3 - حیوانات بادکنکی

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید