شگفتی اثر انگشت انسان ها

0

همه انسان ها حتی دوقلوهای همسان اثر انگشت مخصوص به خود را دارند. یعنی هویت انسان ها در اثر انگشتانشان علامتگذاری شده است.دقیقا شبیه به سیستم بارکدگذاری روی اجناس در فروشگاه ها استفاده می شود.
تاکید بروی اثر انگشتان معنای بسیار خاصی دارد،چون اثر انگشت هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد همه کسانی که زنده هستند یا قبلا در این جهان بوده اند اثر انگشت مخصوص به خود را داشته اند.به همین دلیل است که در سراسر جهان برای تشخیص هویت افراد از اثر انگشت کمک می گیرند اما نکته مهم این است که این ویژگی های انگشت های انسان در اواخر قرن نوزدهم کشف شد.
مردم تا قبل از کشف آن اثر انگشتان خود را به شکل خطوط منحنی شکلی می دیدند که هیچ اهمیت خواصی نداشت.

اما خداوند در ۱۴۰۰ سال قبل در قرآن به این موضوع اشاره کرد.

هنگامی که قرآن از آسان بودن زنده کردن انسان توسط خداوند دارد، تاکید زیادی بر اثر انگشتان انسان دارد.

آیا انسان می پندارد که ریزه های استخوان هایش را گرد نخواهیم آورد آری بلکه تواناییم که خطوط سر انگشتانش را هم یکایک درست و بازسازی کنیم.(موزون و مرتب کنیم).سوره قیامت آیه (۳-۴)

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید