عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

0

عجیب و غریب ترین درختان:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ژنرال شرمن بلندترین درخت جهان است.قد این درخت ۸۳٫۵۹ متر که برابر ۲۷۴٫۲۵ فوت است.

ترین درخت جهان - عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

ترین درخت جهان2 - عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

 

در این اینجا یکی دیگر از عجیب و غریب ترین درخت جهان که شبیه به یک صندلی است را مشاهده می کنیم.

صندلی شکل - عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

 

در پایان میخوایم به درختی به پردازیم که بر روی یک درخت دیگر روییده است.

درخت بر روی یک درخت دیگر - عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید