عجیب و غریب ترین درختان دنیا+عکس

0

عجیب و غریب ترین درختان:

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ژنرال شرمن بلندترین درخت جهان است.قد این درخت ۸۳٫۵۹ متر که برابر ۲۷۴٫۲۵ فوت است.

بلند-ترین-درخت-جهان

بلند-ترین-درخت-جهان2

 

در این اینجا یکی دیگر از عجیب و غریب ترین درخت جهان که شبیه به یک صندلی است را مشاهده می کنیم.

درخت-صندلی-شکل

 

در پایان میخوایم به درختی به پردازیم که بر روی یک درخت دیگر روییده است.

رشد-درخت-بر-روی-یک-درخت-دیگر

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید