عروسک ها با قطعات الکترونیکی

0

زن و شوهر بریتانیایی با استفاده از LED ها،مقاومت ها،خازن،سیم و دیگر قطعات یدکی الکترونیکی عروسک هایی جالب و عجیبی رو ساخته اند.اندازه این عروسک ها به سه یا چهار سانتی متر می رسد.

عروسک ها با قطعات الکترونیکی1 - عروسک ها با قطعات الکترونیکی

عروسک ها با قطعات الکترونیکی2 - عروسک ها با قطعات الکترونیکی

عروسک ها با قطعات الکترونیکی3 - عروسک ها با قطعات الکترونیکی

عروسک ها با قطعات الکترونیکی4 - عروسک ها با قطعات الکترونیکی

عروسک ها با قطعات الکترونیکی5 - عروسک ها با قطعات الکترونیکی

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید