قدم زدن در آسمان

0

شاید روزی رویای شما این بوده است که در آسمان راه بروید.تصویری که امروز برای شما انتخاب کردیم یه جورایی شما را برای رسیدن به رویای خود نزدیک می کند.در این تصویر فردی در پلی که ارتفاع آن بسیار زیاد است دارد راه می رود.راه رفتن در این مکان دل بزرگ می خواهد زیرا هر آن ممکن شما پای خود را خطا بگذارید و از آن بالا به پایین بیافتید.

ghadam zadan dar aseman 1 - قدم زدن در آسمان

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید