لامپ به شکل مغز

0

یک کار هنری دیگر.یک فرد با هوش بالا لامپ هایی ساخته است که به شکل مغز انسان است.

lamp be shekl maghz 1 - لامپ به شکل مغز

lamp be shekl maghz 2 - لامپ به شکل مغز

lamp be shekl maghz 3 - لامپ به شکل مغز

lamp be shekl maghz 4 - لامپ به شکل مغز

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید