لیوان دلقکی

0

این لیوان چینی را طراحی به نام Atypyk خلق کرده است. با داشتن این لیوان هرکس شما را ببینید لبخند می زند.زمانی که شما با این لیوان چیزی را میل میکنید به دلیل این که ته این لیوان قرمز است، مانند دماغ دلقک است و موجب فردی می شود که شما رو می بیند.

livan daghaki 1 - لیوان دلقکی

livan daghak 2 - لیوان دلقکی

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید