مجسمه های کاغذی (۱)

1

این مجسمه ها آثار آلن و پتی هستند. در مطالب آینده تصاویر دیگری را از این مجسمه ها خواهیم گذاشت.

mojasame kaghazi 1 - مجسمه های کاغذی (1)

mojasame kaghazi 2 - مجسمه های کاغذی (1)

mojasame kaghazi 3 - مجسمه های کاغذی (1)

mojasame kaghazi 4 - مجسمه های کاغذی (1)

mojasame kaghazi 5 1 - مجسمه های کاغذی (1)

 

اشتراک:

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید