مغز های عجیب

0

تصاویری که مشاهده می کنید مغز هایی عجیبی هستند که شامل مغز روزنامه ای،لوله ای و میوه ای می باشند که با اشیاء مختلف ساخته شده اند که میوه ها هم جزئی از وسایل ساخت این نوع مغز ها نیز می باشند.

مغز روزنامه ای:

maghzhaye-ajib-1

مغز لوله ای :

maghzhaye-ajib-2

مغز میوه ای:

maghzhaye-ajib-3

 

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید