موجودات ریز +عکس

0

وقتی که موجودات ریز دنیای خودمان را در زیر صفحه نمایش میکروسکوپ مشاهده می کنیم با موجودات وحشتناکی روبرو می شویم که مطابقتی با همان موجودات در جهان کنونی ما ندارند .این تصاویر، عکس هایی با نمای نزدیک از حشرات معمولی و جانوران میکروسکوپی هستند که در جهان ما معمولی هستند.گاهی این عکس های میکروسکوپی ترسناک تر از تصاویری از اعماق فضا هستند. این تصاویر توسط چند عکاس متخصص در عکس های میکروسکوپی گرفته شده اند.

janin gor khar mahi - موجودات ریز +عکس

janin morgh - موجودات ریز +عکس

kerm abrisham - موجودات ریز +عکس

khar magas - موجودات ریز +عکس

sar zanbor asal - موجودات ریز +عکس

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید