میوه های عروسکی

0

خلاقیت هنری دیگر توسط چینی ها:

چینی‌ ها اینبار به سراغ میوه‌ های شکل دار رفتند. یک شرکت چینی با نام “فروت مولد” با قرار دادن میوه های درختان مختلف در درون قالب های خاصی، به چهره این میوه ها شکل خاصی می بخشد و تصمیم دارد تا با این راه فروش خوبی را به دست آورد.

miveh-haye-arosaki-1

با این کار میوه ها به شکل قالبی که در آن قرار گرفته اند در می آیند.

miveh-haye-arosaki-2

miveh-haye-arosaki-3

miveh-haye-arosaki-4

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید