هفت آبشار شیر آباد

0

 آبشار شیرآباد در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان‌ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است. تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد.در نزدیکی آنها چندین غار نیز وجود دارد. غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف هستند. ارتفاع بلندترین آبشار ۲۵ متر است.

هفت-آبشار-شیر-آباد3

هفت-آبشار-شیر-آباد2

هفت-آبشار-شیر-آباد1

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید