هفت آبشار شیر آباد

0

 آبشار شیرآباد در ۶ کیلومتری جنوب شهر خان‌ببین و در میان جنگلی بسیار زیبا واقع شده‌است. تعداد این آبشارها به هفت می‌رسد.در نزدیکی آنها چندین غار نیز وجود دارد. غارهای این جنگل به دیو سپید و سمندر معروف هستند. ارتفاع بلندترین آبشار ۲۵ متر است.

هفت آبشار شیر آباد3 - هفت آبشار شیر آباد

هفت آبشار شیر آباد2 - هفت آبشار شیر آباد

هفت آبشار شیر آباد1 - هفت آبشار شیر آباد

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید