ورزش عجیب گل و لای

0

شهرستان های کوچک در شمال آلمان، نقش میزبانی این مسابقات را در هر سال بر عهده دارند.این ورزش به المپیک گل و لای و یا Wattoluempiade معروف است.

ورزش عجیب گل و لای - ورزش عجیب گل و لای

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید