یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

0

یخچال مؤیدی:

یخچال مؤیدی در خیابان ابوحامد شهر کرمان قرار دارد . یخچال مؤیدی این بنا در اواخر دوره صفویه بنا شده و نام «مؤیدی» از آن نظر است که قنات مشهور به قنات مؤیدی آب این یخچال  را تأمین می‌ نموده‌ است.

kerman yakhchal movayedi 1 - یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

عناصر تشکیل دهنده یخدان مؤیدی عبارت‌اند از: مخزن، حصار، استخر و چاله یخ میباشد و مصالح استفاده شده در ساخت آن شامل خشت خام و ملات گل و اندود کاه گل می‌ باشد .

kerman yakhchal movayedi 2 - یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

پلان مخزن دایره شکل است که گنبدی بر روی آن احداث کرده‌ اند حصار آن نسبتا بلند و ۱۲ متر ارتفاع دارد. کاربری یخچال مؤیدی نیز در گذشته نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر بوده‌ است. یخچال مؤیدی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۴۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

kerman yakhchal movayedi 3 - یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

kerman yakhchal movayedi 4 - یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

kerman yakhchal movayedi 5 - یخچال تاریخی مؤیدی کرمان

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید