کشتی با انگشتان پا

0

در این ورزش عجیب ولی سخت دو نفر با چسباندن پای خود به هم با انگشتان پای خود شروع به کشتی گرفتن می کنند.هر کسی که بتواند انگشتان طرف مقابل را به زیر انگشتان خود ببرد برنده بازی است.

koshti ba pa - کشتی با انگشتان پا

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید