خانه با قوطی های شامپاین

0

این خانه صد متر مربعی در شهر چلیابینسک روسیه توسط مردی پنجاه و دو ساله با استفاده از دوازده هزار بطری خالی شامپاین درست شده است. در ساخت این خانه اصول ایمنی نیز کاملا رعایت شده به صورتی که با استفاده از نوعی ماده عایق که در درون بطری ها و مابین آنها قرار داده شده گرما و سرمای بیرون به داخل نفوذ نمی کند و حتی اگر یک یا چند بطری نیز بشکنند به آسانی قابل تعویض هستند.

خانه با بطری خالی شامپاین - خانه با قوطی های شامپاین

این آقای روس این خانه را ظرف مدت هفت ماه ساخته است و آن را به عنوان هدیه عروسی به پسر و عروسش داده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید