بشقاب نقره ای ساسانی

0

بشقاب نقره ای:

این بشقاب نقره‌ ای را که مشاهده میکنید برای زمان ساسانیان است و نقشی که در این بشقاب نقره ای به کار رفته است نقش یک بز کوهی است که در میان شاخه‌ های درخت مو قرار گرفته است.

bshghab noghrei sasani - بشقاب نقره ای ساسانی
جنس این بشقاب از نقره است،قدمت آن بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ پس از میلاد (دوره‌ی ساسانی) است،منطقه‌ ی جغرافیایی بشقاب ایران است و محل نگهداری آن موزه‌ ی اسمیتسونیان در آمریکا است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید