کنده کاری روی کاغذ

0

کندکاری روی کاغذ:

هنرمند ژاپنی آقای Riu با صبر و حوصله بالا توانسته است روی کاغذ نیز کنده کاری کند.این کنده کاری ها، بسیار با ظرافت و دقت بالا انجام شده است.به گفته آقای Riu این محصولات حاصل صبر و شکیبایی او است.

kandekari roye kaghaz 1 - کنده کاری روی کاغذ

kandekari roye kaghaz 2 - کنده کاری روی کاغذ

kandekari roye kaghaz 3 - کنده کاری روی کاغذ

kandekari roye kaghaz 4 - کنده کاری روی کاغذ

kandekari roye kaghaz 5 - کنده کاری روی کاغذ

kandekari roye kaghaz 6 300x242 - کنده کاری روی کاغذ

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید