کنده کاری روی کاغذ

0

کندکاری روی کاغذ:

هنرمند ژاپنی آقای Riu با صبر و حوصله بالا توانسته است روی کاغذ نیز کنده کاری کند.این کنده کاری ها، بسیار با ظرافت و دقت بالا انجام شده است.به گفته آقای Riu این محصولات حاصل صبر و شکیبایی او است.

kandekari-roye-kaghaz-1

kandekari-roye-kaghaz-2

kandekari-roye-kaghaz-3

kandekari-roye-kaghaz-4

kandekari-roye-kaghaz-5

kandekari-roye-kaghaz-6

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید