تصاویر زیبا از پرواز هواپیما ها

0

tasavir ziba az parvaz havapeimaha - تصاویر زیبا از پرواز هواپیما ها

تصاویر زیبا از پرواز هواپیما ها:

این تصویر مربوط به یکی از سواحل در مسقط عمان است،که در روز ملی عمان،جشن استقلال این کشور از پرتغال و ساختمان عمان مدرن مربوط می شود.یک پسر جوان به هواپیما هایی که در آسمان در جشن روز ملی این کشور به پرواز در آمده بودند،خیره شده است.

منبع: نشنال جئوگرافیک

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید