قایقرانی با ریسک

0

این ورزشکاران قایقران که در تصویر مشاهده میکنید با ریسک بالا کار عجیبی را انجام داده اند.این ورزشکاران بدون در نظر گرفتن ارتفاع و سرعت آبی که از بالا آبشار به پایین می ریزد،ریسک کرده اند و از آن پایین آمده اند.

ghayeghrani ba risk 1 - قایقرانی با ریسک

ghayeghrani ba risk 2 - قایقرانی با ریسک

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید