تخته موج سواری بالاتر از موج ها

0

takhte mojsavari balatar az moj ha - تخته موج سواری بالاتر از موج ها

تخته موج سواری بالاتر از موج ها:

عکس روز در سایت نشنال جئوگرافیک،نشانگر تخته موجی است که بالاتر از امواج بلند دریا قرار گرفته است. این عکس مربوط به سواحل شمال جزیره مائوئی که یکی از جزایر هشت‌ گانه ایالت هاوائی آمریکا در اقیانوس آرام است و جالب اینجاست بدانید که این حزیره دومین جزیره بزرگ هاوائی است و بلند ترین محل آن هالئاکالا نام دارد.

هالئاکالا یا آتشفشان مائوئی خاوری یک آتفشان بزرگ است که ۷۵ درصد از مساحت جزیرهٔ مائوئی در ایالات هاوایی آمریکا را پوشانده است.

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید