میز موشکی

0

mizhaye moshaki 1 - میز موشکی

میز موشکی:

شاید شنیدن میز موشکی برای شما خنده آور باشد و به خود بگوید مگه می شود میز موشکی وجود داشته باشد. چون تا به حال شما این کلمه را زیاد نشنیده اید.ما قصد داریم شما را با آنها آشنا کنیم.

mizhaye moshaki 2 - میز موشکی

هنرمندی توانسته است میز هایی درست کند که پایه های آن شبیه به موشک هایی است که سر این موشک ها به جز یکی از از آنها سر ندارد.این موضوع در تصاویر مشخص است.علت اینکه این میز ها را،میز های موشکی می نامند وجود پایه هایی به شکل موشک است که در این میز ها به کار رفته است.

mizhaye moshaki 3 - میز موشکی

mizhaye moshaki 4 - میز موشکی

اشتراک:

نظر خود را بیان کنید