مطالب مربوط به: اطراف خورشید

علمی
0

ماهواره Wind حول مدار خورشید، در حال گردش است، نوسانات الکترومغناطیسی خورشید را ضبط کرده…