مطالب مربوط به: برگان سوئیس

گردشگری عکاسی در این شهر ممنوع شد
0

یکی از مسائل که در گردشگری امروز مهم شده است، بازتاب تجربیات مسافران در شبکه‌ های اجتماعی است که به ویژه با ثبت تصاویر، رنگ و بویی دیگر به خود گرفته است.