مطالب مربوط به: بزرگترین آبشار

طبیعت بلندترین آبشار طبیعی خاورمیانه
1

آبشار شوی بزرگ ترین و بلندترین آبشار طبیعی خاورمیانه جواهری ارزشمند در کشور ما است که پتانسیل‌ های بالقوه‌ ای برای تبدیل شدن به یکی از مهمترین جاذبه‌ های این مرز و بوم را دارد.