مطالب مربوط به: بلندترین ساختمان

هنری طراحی بلندترین سازه چوبی جهان
1

طراحی این گونه ساختمان ها بلند بسیار دشوار است. یک معمار خوش فکر ژاپنی بلندترین سازه ترکیبی چوب و سیمان جهان را برای شهر ونکوور کانادا طراحی کرده است.