مطالب مربوط به: تندیس های عجیب در فرانسه

تصاویر تندیس های عجیب در فرانسه
2

گذاشتن نسل جدید تندیس و پیکره‌ های زیبای انسانی در سواحل و معابر تردد مردم در فرانسه چهره‌ی شهر زیبا و شاداب تر شده است.