مطالب مربوط به: جاده عجیب

گردشگری تصویر ماهواره ای جاده توکستان 351x185 - جاده عجیبی در ایران
0

یکی از جاده های عجیب دنیا اینجا در ایران است،که به نام جاده توکستان معروف است که شاهرود را به گرگان وصل میکند.