مطالب مربوط به: خانه

کلیپ top khane kochak 351x185 - توپ خانه کوچک
0

همان طور که پیداست این بار کلیپی را برای شما بازدید کنندگان سایت متعجب آماده…

هنری با بطری خالی شامپاین2 - خانه با قوطی های شامپاین
0

این خانه صد متر مربعی در شهر چلیابینسک روسیه توسط مردی پنجاه و دو ساله با استفاده از دوازده هزار بطری خالی شامپاین درست شده است.