مطالب مربوط به: خلال دندان ها

هنری خلال دندان های مینیاتوری1 351x185 - خلال دندان های مینیاتوری
1

شاید با خود بگویید که چطور می شود، خلال دندان های مینیاتوری ساخت. خلال دندان ها به علت نازکی که دارند شکنندکی بالایی هم نیز دارند و ما برای تمیز کردن دندان های خود با خلال دندان نیز مشکل داریم