مطالب مربوط به: خورشید

علمی zabt shodan sedaye khorshid 1 351x185 - ضبط شدن صدای خورشید
0

ماهواره Wind حول مدار خورشید، در حال گردش است، نوسانات الکترومغناطیسی خورشید را ضبط کرده…

علمی عجایب زمانی که زمین نچرخد 1 351x185 - عجایب زمانی که زمین نچرخد!
0

زمین میلیاردها سال است که به دور خورشید می چرخد. اما اگر این چرخش متوقف شود چه اتفاقی روی می دهد.فرض کنید گردش زمین به دور خورشید به طور ناگهانی متوقف شود.