مطالب مربوط به: دیو سپید

طبیعت
0

قله کلکچال: کُلَک‌چال نام یکی از کوه‌های شمال تهران است.ارتفاع قلهٔ کلک‌چال از سطح دریا،…