مطالب مربوط به: ذهن

علمی ajayeb maghz 2 351x185 - عجایب مغز
0

هنگامی که ذهن در حال استراحت است، سیگنال های الکتریکی که بوسیله آن سلول های…