مطالب مربوط به: رود شومیو

طبیعت آبشاری در ژاپن به نام ناچی2 - آبشاری که نگهبان دارد
0

آبشار ناچی آبشاری است که در کشور ژاپن واقع شده‌است. در این آبشار بلندترین ریزشگاه آن ۱۳۳ متر ارتفاع دارد.