مطالب مربوط به: زاگرس

طبیعت دریاچه نگین زاگرسگهر 1 351x185 - دریاچه نگین زاگرس گهر
0

دریاچه گَهَر یک دریاچه کوهستانی در ایران است که در میان رشته‌کوه اشترانکوه ازنا در استان لرستان با ارتفاع ۲۳۵۰ متر از سطح دریا واقع شده است.