مطالب مربوط به: شهر سوخته

تاریخی آثار تاریخی گمشده ایران و جهان
1

گاهی در مسیر تاریخ، اتفاقاتی رخ می دهد که باعث از بین رفتن برخی مکان های تاریخی و یا گمشدن آن ها شده اند. با ما در آثار تاریخی گمشده ایران و جهان همراه باشید.