مطالب مربوط به: شکار تمساح توسط پلنگ کمیاب

کلیپ شکار تمساح توسط پلنگ کمیاب
0

عکاسان و فیلمبردارن در حیرت دیدن یک پلنگ کمیاب بودن که ناگهان این پلنگ کمیاب با شیرجه زدن در آب تماسحی را در آب شکار می کند.