مطالب مربوط به: شیطان

طبیعت مثلث برمودا (مثلث شیطان) چیست؟!!
1

شاید تا کنون اسم مثلث برمودا به گوشتان خورده باشد ولی درباره ی آن چیزی زیادی نشنیده باشید . مثلث برمودا یا (مثلث شیطان) عنوان منطقه ی از اقیانوس اطلس شمالی است…