مطالب مربوط به: صدای خورشید

علمی zabt shodan sedaye khorshid 1 351x185 - ضبط شدن صدای خورشید
0

ماهواره Wind حول مدار خورشید، در حال گردش است، نوسانات الکترومغناطیسی خورشید را ضبط کرده…