مطالب مربوط به: طوفان

تصاویر ثبت تصویر رعد برق در طوفان
0

عکاس شات خود را از رعد و برق زمانی گرفته است که طوفان در آنجا حاکم بوده است.این تصویر ثبت شده مربوط به منطقه ای در جنوب یوتا و شمال آریزونا است.