مطالب مربوط به: فیلم های عجیب

کلیپ enfjar hendevaneh 351x185 - انفجار هندوانه
0

افرادی با بستن کش های زیاد به دور هندوانه،با فشار آوردن کش ها به هندوانه باعث ترکیدن هندوانه می شوند.

کلیپ موتور با لاستیک های عجیب
0

موتور با لاستیک های عجیب:موتور سواری با یک موتور عجیب که لاستیک های آن از لاستیک های ماشین بزرگ تر است به حرکت در میاد.