مطالب مربوط به: لمینت،عجایب

علمی دفتر ضدآب 351x185 - دفتر ضدآب
0

این دفتر ضدآب که Esquoia نام دارد، نتایج تحقیقات گروهی از دانشجویان دانشگاه بردفورد است.…