مطالب مربوط به: ماشین

تصاویر
0

تصاوری که مشاهده میکنید کتاب هایی هستن که درون گودالی در زمین چیده شده اند…

تصاویر
0

بدون شک بیشترین معروفیت و جذابیت جاده آتلانتیک پل هایش هستند. پل ناکجا آباد پلی معروف…

کلیپ
0

در این کلیپی که براتون آماده کردیم راننده ماشینی با ماشین خودت به پرواز در…

کلیپ تکه تکه شدن عجیب ماشین
2

در این کلیپ ماشینی با سرعت می آید،و با کشیدن دستی کل ماشین به صورت عجیبی پودر در واقعه ماشین به تکه های کوچک تبدیل می شود.