مطالب مربوط به: مسابقه

ورزشی حمل همسر1 351x185 - حمل همسر
0

در فنلاند، یک مسابقه ای وجود دارد که در آن مردان مجبور به حمل همسران…

ورزشی سگ موج سوار 1 351x185 - سگ موج سوار
0

شما نمی توانید باور کنید که یک سگ بر روی تخته موج سواری سوار شود…