مطالب مربوط به: مغز

تصاویر maghzhaye ajib 3 351x185 - مغز های عجیب
0

تصاویری که مشاهده می کنید مغز هایی عجیبی هستند که شامل مغز روزنامه ای،لوله ای…

علمی ajayeb maghz 2 351x185 - عجایب مغز
0

هنگامی که ذهن در حال استراحت است، سیگنال های الکتریکی که بوسیله آن سلول های…