مطالب مربوط به: هندوانه عجیب

کلیپ enfjar hendevaneh 351x185 - انفجار هندوانه
0

افرادی با بستن کش های زیاد به دور هندوانه،با فشار آوردن کش ها به هندوانه باعث ترکیدن هندوانه می شوند.