مطالب مربوط به: ورزش پارکور

کلیپ پارکور به سبک کاغذی
2

در فیلمی که برای شما آماده کردیم فردی با جابجایی کاغذهایی که در آن نقاشی هایی از یک مردی که در شهر حرکت میکند رو به نمایش میگذارد.