مطالب مربوط به: پیكره های عظیم و شگفت انگیز

تصاویر تندیس های عجیب در فرانسه
3

گذاشتن نسل جدید تندیس و پیکره‌ های زیبای انسانی در سواحل و معابر تردد مردم در فرانسه چهره‌ی شهر زیبا و شاداب تر شده است.